Våre ansatte

Eivind Erichsen portrett

Eivind Erichsen

Statsautorisert regnskapsfører
Merete Kopperud portrett

Merete Kopperud

Statsautorisert regnskapsfører
Marit Dingtorp Flier portrett

Marit Dingtorp Flier

Statsautorisert regnskapsfører
Heidi Torgersen portrett

Heidi Torgersen

Statsautorisert regnskapsfører
Anne-Karin Kristiansen portrett

Anne-Karin Kristiansen

Regnskapsfører
Vidar Lunga Pettersen portrett

Vidar Lunga Pettersen

Daglig leder, Statsautorisert regnskapsfører