Nyheter

Eier- og / eller generasjonsskifte

En overdragelse av en familieeid bedrift er en ekstraordinær hendelse i en bedrifts liv, og den er også ofte en utfordring for familien.

Arv og gaver

Den 1. januar 2014 trådte de nye reglene om arveavgift i kraft. Dette betyr at man ikke trenger å betale arveavgift for gaver og arv i 2014.

Velg riktig selskapsform

Når du starter opp et selskap er det viktig å velge riktig selskapsform. De mest vanlige er enkeltpersonforetak, aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Vi har fått ny hjemmeside

Vi har fått ny hjemmeside.