Eier- og / eller generasjonsskifte

I forbindelse med eierskie / generasjonsskifte kan Eidsberg Herred Regnskapslag bidra med råd når det gjelder skattetilpasning, verdifastsettelse og offentlige krav. Gjennom vår rådgivning ønsker vi å bidra til at det velges gode løsninger både for tidligere og ny eier, slik at driften sikres også etter eierskifte.

En overdragelse av en familieeid bedrift er en ekstraordinær hendelse i en bedrifts liv, og den er også ofte en utfordring for familien. Det er dagens ledere og eiere (den eldre generasjonen) som må legge til rette for et vellykket generasjonsskifte, både for den yngre generasjonen, den eldre generasjonen og bedriften. Mange tror at generasjonsskifte reguleres av økonomi og jus. Selvsagt er dette viktig, men erfaring viser at de psykologiske faktorene og de mellommenneskelige relasjonene er vel så avgjørende for et vellykket generasjonsskifte. Dette tilsier at man må ta høyde for at det tar tid, ofte mye mer tid enn man forestiller seg.

Kilde:

https://www.revregn.no/journal/2013/4/rr04-13-321/Generasjonsskifte_av_bedrifter