Regnskapsføring

I utgangspunktet drev hovedtyngden av våre kunder innenfor jordbruk- og skogbrukvirksomhet, men i dag har vi kunder innenfor de fleste næringer.

Vi fører regnskap for de fleste typer av organisasjonsformer:

 • Enkeltpersonforetak
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA)
 • Aksjeselskaper
 • Boligsameier
 • Foreninger

Vi tar oss av regnskapet fra A til Å:

 • Mottak av bilag
 • Tilrettelegging og kontering
 • Registrering
 • Remittering
 • Rapportering etter ønske
 • Utarbeider og sender inn momsoppgaver
 • Utarbeider og sender inn ligningsoppgaver
 • Følger opp og kontrollerer skatteoppgjøret

For aksjeselskaper og andre som plikter å sende årsregnskapet til Regnskapregisteret i Brønnøysund utarbeider vi også dette med pliktige noter.  Vi bistår med råd og veiledning til utarbeidelse av årsberetning og foretar innsending til Regnskapsregisteret via AltInn.

Vi benytter Duett Økonomisystem og Tripletex ved registrering og rapportering av regnskapsdata med unntak av årsregnskapet til Brønnøysund hvor vi benytter Total Årsoppgjør.